Paano Maging Baptist

Kaya, nais mong maging Baptist? Maraming mga denominasyong Baptist na kinabibilangan ng Southern Baptist, American Baptist, Primitive Baptist, Free Will Baptist, Community Baptist, at Independent Baptist, na walang Baptist denominasyon. Yamang ang bawat Baptist Baptist ay may awtonomiya, ang pagiging isang Baptist ay maaaring magkakaiba sa bawat kongregasyon.

Pagsasaliksik sa Iba pang mga denominasyon

Pagsasaliksik sa Iba pang mga denominasyon
Tumingin sa iba pang mga denominasyon, hindi lamang Baptist. Maraming iba pang magagandang denominasyon doon. Kasama dito ang Roman Catholic, Eastern Orthodox, Lutheran, Anglican (kaparehong Episcopal), Methodist, Presbyterian, United Christian, Churches of Christ; Ang Simbahan ng Diyos at Assembly ng Diyos ay tinawag na "buong ebanghelyo" (at iba pang mga pangkat ng Pentecostal), "nondenominational" at marami pang iba.
Pagsasaliksik sa Iba pang mga denominasyon
Hilingin sa kanilang mga sheet ng paniniwala na tinatawag na pangunahing paniniwala, pangunahing pamagat, "Pahayag ng Pangunahing Mga Katotohanan", "Ano ang pinaniniwalaan natin", o tulad nito.
Pagsasaliksik sa Iba pang mga denominasyon
Kung napagpasyahan mo na pumili ka ng Baptist, tiyaking gumawa ka ng isang huling tseke. Ihambing ang teolohiya ng Baptist sa Bibliya at sa unang iglesya upang matiyak na naramdaman mo ang 100% sa pagiging isang Baptist.
Pagsasaliksik sa Iba pang mga denominasyon
Magpasya kung aling Baptist ang nais mong piliin. Marami sa kanila kaya maaaring tumagal ng ilang sandali upang magpasya. Ang pinakamalaking denominasyon ng Baptist ay ang Southern Baptist Convention, kaya gusto mong sumali sa kanila.

Paghahanap ng isang Simbahan

Paghahanap ng isang Simbahan
Maghanap ng online para sa isang Baptist Church na malapit sa iyo, at magpasya kung kailan dadalo ito.
Paghahanap ng isang Simbahan
Dumalo sa partikular na simbahan at magpasya kung nais mong manatili. Kung magpasya kang hindi mo gusto, maghanap ng iba pang mga simbahan.

Nagtatanong

Nagtatanong
Makipag-usap sa Pastor tungkol sa pagiging Baptist, at bibigyan ka niya ng mga tagubilin.
Nagtatanong
Tatanungin ka niya kung tinanggap mo ba si Jesus sa iyong puso. Kung mayroon ka, lahat kayo ay nakatakda sa bahaging iyon. Kung wala ka, maaaring hilingin sa iyo na magsabi ng isang simpleng panalangin na tinatanggap si Jesus. Pagkatapos nun tapos ka na.
Nagtatanong
Susunod na nais mong magpabinyag, maaari ka nang maging Kristiyano ayon sa mga Baptist, ngunit hindi ka pa naging "bautista". Ikaw ay magiging isang "bautista" kapag nabautismuhan ka. Kaya't makipagtipan sa Pastor kung kailan ang iyong pagbibinyag at pagkatapos mabinyagan.
Paano ang isang pastor ng Nazareen ay naging isang pastor ng Baptist?
Walang isang sagot tungkol sa kung paano maging isang pastor ng Baptist, dahil ang ilang mga simbahan ay maaaring mangailangan ng isang teolohikal na degree, ang iba ay maaaring sanayin ka o magturo sa iyo sa pamamagitan ng unang karanasan, atbp. ang kanilang input. Pagkatapos manalangin at hanapin ang landas na sa palagay mo ay ginagabayan ka.
Ako ay isang Katoliko at naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Gayunpaman, sinabi ng iba pang mga Kristiyano na ang mga Katoliko ay pagano. Anong gagawin ko?
Marahil ay dapat mong ipaliwanag sa ibang mga Kristiyano ang eksaktong pinaniniwalaan mo, dahil ang ilang mga tao na nagsasabing sila ay mga Katoliko ay maaaring talagang pagano (sa madaling salita, magpakita sila sa simbahan sa mga pista opisyal at para sa mga espesyal na kaganapan, ngunit huwag mabuhay ang kanilang buhay bilang tunay na mga tagasunod ni Cristo). Ang pagpapaliwanag ng iyong pinaniniwalaan nang eksakto ay makakatulong sa kanila na maunawaan na naniniwala ka kay Jesus.
Tatanggapin ka ng ilang mga simbahan ng Baptist bilang isang Baptist kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, o sabihin na tinanggap mo na siya. Hindi ka nila hinihiling na mabinyagan pagkatapos nito.
Maaari kang magtanong tungkol sa pagsali sa simbahang iyon. Pagkatapos ay maaari kang bumoto sa pondo ng gusali, sa mga pagpupulong ng negosyo, mga miyembro ng boarding ng botante, at iba pa. Ang ilang mga simbahan ay may konstitusyon o hanay ng "ayon sa mga batas" upang sabihin kung paano gumagana ang mga naturang usapin. Iyon ay nag-iiba mula sa simbahan hanggang sa simbahan.
Maaari kang ituring na isang Baptist kapag nabinyagan ka, ngunit ang iyong pagdalo sa simbahan ay hindi mabibilang at naitala maliban kung pumapasok ka sa Sunday School at makapunta doon sa papel ng papel sa pagdalo.
Ang bawat simbahan ay nagbabahagi ng halos lahat ng parehong teolohiya, ngunit ang bawat simbahan ng Baptist ay maaaring magkakaiba sa mga bagay tungkol sa Calvinism at Arminianism, o sa tunay na presensya sa Eukaristiya.
Ang binyag ay sa pamamagitan ng buong paglulubog, kaya huminga ka! Hindi ito gaanong maiisip o bilang isang biro.
punctul.com © 2020